Privacyverklaring

Cookies

De webshop van Shophouse | Intra maakt gebruik van zogeheten functionele cookies die er voor zorgen dat onze webshop goed functioneert. Deze cookies vallen buiten de cookiewet en voor het gebruik hiervan hoeven wij aan u geen toestemming te vragen.
Ook maken wij gebruik van analytische cookies. Door middel van deze cookies krijgen we inzicht in het gebruik van onze webshop. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd.

Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij Shophouse | Intra, worden uw gegevens opgenomen in ons klantenbestand. We respecteren de privacy van onze gebruikers en dragen zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. In sommige gevallen maken we gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.